– I tidligere år har ikke dette vært noe problem

foto