Ber om fem millioner til kirken og økt festeavgift

foto