Har du satt ut trampolina? Du bør vurdere å tjore den fast