Skyer kan bety himmel eller helvete for brannheltene

foto