Statsforvalteren vil stille krav til solparken og krever at myrene ikke blir berøt

foto