Forsinkelsene: – Et klart brudd med bystyrets vedtak