Lilly Madelen er én av 136 nyfødte i år - fødselstrenden i Lillesand stikk motsatt av resten av landet

foto