Kroppskrenking, bortvisning fra sentrum og innbrudd i butikk