Storkontroll i Tingsakerbakken - 9 tatt for fart

foto