I dag har Høyre åtte representanter, Arbeiderpartiet seks og Miljøpartiet De Grønne en representant, mens Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har to hver. Rødt er i dag ikke representert i bystyret, men stiller opp til årets valg.

I Høyre gir fem av representantene seg, mens tre stiller til gjenvalg. I Arbeiderpartiet blir det stor utskiftning ettersom ordførerkandidat Thor-Erling Engemyr er den eneste av dagens representanter som tar gjenvalg.

I Venstre blir det full utskiftning, mens alle de øvrige representantene i dagens bystyre stiller opp igjen, noen imidlertid noe lenger ned på listen enn sist.

Venstre er det eneste partiet som kjører liste uten stemmetillegg. Miljøpartiet De Grønne signaliserte først at de ville gjøre det samme, men det endret seg da listen ble levert inn med to forhåndskumuleringer.

Kun en av toppkandidatene ved årets valg er kvinne. Det kan bli en utfordring når verv skal fordeles etter valget.

Dette er kandidatene til årets valg:

Høyre

1. Einar Holmer- Hoven

2. Siren Thorvaldsen

3. Andreas Brovig

4. Lise Andersen

5. Gunnar Kulia

6. Øystein Midttun

7. Hege Marie Holthe

8. Roy Kenneth Jenssveen

9. Kerstin Thoresen

10. Gabriel Knudsen

11. Johannes Vallesverd

12. Jarle Fosen

13. Jannicke Varøy

14. Kjell Jørgen Ribe

15. Anne Rød Moen

16. Harald Sundsdal

17. Lena V. Andreassen

18. Andreas Hasselgård

19. Susanne Madelen Larsen

20. Cecilie Pedersen

21. Martin Aanesland

Arbeiderpartiet

1. Thor Erling Engemyr

2. Aina Adriansen Munthe

3. Jan Olav Johnsen

4. Inger Susanne Lavik

5. Roy Thomassen

6. Katrine Haugland

7. Espen Ringvold

8. Åshild Martinussen

9. Sander Bråten Hallingstad

10. Claudia Streit Lygre

11. Nils Martin Andersen

12. Naciye Özturk

13. Toffen Gunnufsen

14. Yana Bikovaskaya

15. Svein T. Aanonsen

16. Tora skippervold

17. Roy Akselsen

18. Beate Hannevik

19. Steffen Torjussen

20. Hilde Isaksen

21. Edgar Knibe Kroglund

22. Dahen Joameri

23. Runar Jakobsen

24. Jan Erling Tobiassen

25. Svenn Helge Svendsen

Kristelig Folkeparti

1. Geir Svenningsen

2. Janne Kristine Kjøstvedt

3. Anette Lie

4. Oddvar Espegren

5. Anine Lie

6. Lene Wennerberg

7. Kaja Nyberg

8. Preben Bronsta Gitmark

9. Anne Berit Repstad

10. Inger Cecilie Neset

11. Rune Daltveit

12. Elin Brovig

13. Odd Kristian Nordvoll

14. Trygve Raen

15. Mari Bronsta Gitmark

16. Maria Børvik Sivertsen

17. Monica Rønhovde

18. Stein Kjetil Watne

Venstre

1. Tone Vareberg

2. Jørgen Klafstad

3. Jan Helge Kjøstvedt

4. Bjørn Daniel Solberg

5. Kristine Vestøl

6. Jens Tennebø Jensenius

7. Tove Rasmussen

8. Harald Nes Rislå

9. Helga Rosenberg

10. Lars Tellemann Sæther

11. Vegar Strømman

12. Nadia Bauer

13. Liv Eva Kirkesæther

Fremskrittspartiet

1. Arnt B. Holte

2. Roar Svarstad

3. Vivi B. Bergshaven

4. Sissel E. Andersen

5. Ivar Sandsnes

6. Tord Trondsen

7. Arnfinn Andersen

8. Kåre Berglund

9. Elin H. Tønnesen

10. Beathe Beckstrøm Holte

Pensjonistpartiet

1. Arnt Helleren

2. Britt Gurly Pigao

3. Svein Toralf Berntsen

4. Øystein Børressen

5. Beate Hvalen

6. Paul Guttormsen

7. Alf Hæstad

8. Gunn Elisabeth Moen

9. Leiv Per Olsen

10. Lars Annfinn Ekornsæter

11. Janne Margrethe Hansen

12. Lars Erik Pettersen

13. Rita Tønnessen

14. Kay Georg Arntzen

15. Agnete Flørenæs Knudsen

16. Åse Thomassen

SV

1. Espen Lia

2. Joyce Pigao

3. Ralf Corneliussen

4. June Fylkesnes

5. Mari Jore

6. Bjørn Fredrik Nordli

7. Henrik Jagels

8. Eirien Mosby

9. Randi Maria Olsen

10. Paul Erling Lia

11. Inger Margrethe Stoveland

12. Nils Justvik

13. Karianne Østensen

14. Tor Asbjørn Bekkelund

15. Ingeborg N. Rosenberg

16. Jo van der Eynden

17. Signe Røynås

18. Andreas Lundemoen Ludviksen

19. Julia Pigao

20. Lucas Storsveen

21. Per Erik Lia

Senterpartiet

1 Oddbjørn Kylland

2 Nora Rudjord

3 Kristen Weihe Steindal

4 Bente Ekra Grimenæs

5 Anstein Hove

6 Anne Guri Weihe Steindal

7 Kåre Blålid

8 Marit Gunn Tveit

9 Kjetil Holm

10 Turid Gya

11 Arne Nyberg

12 Line Lillevåje Teksli

13 Finn Rune Spencer Gregersen

14 Erling Gitmark

15 Arne Auen Grimenes

Miljøpartiet De Grønne

1. Arne Otto Iversen

2. Anne Kjersti Folden

3. Tor Arne Knutsen

4. Ingeborg Hauge

5. Kjetil Eilertsen

6. Christian Nordbach

7. Arne Kristoffer Tynæs

8. Christen Egeland

9. Katharina Schmidt

10. Bjarte Coward Larsen

11. Anne Katrine Olsen

12. Alfred Gerard Elias

Rødt

1. Steffen Hovde,

2. Annette Urd Aanonsen,

3. Øyvind Salvesen,

4. Toril Sjursen,

5. Frode Bjørkløw,

6. Kristin Dragvold

7. Håkon Gåre.