Mener dagens flertall fører en uansvarlig økonomisk politikk