Tordner mot avslag: – Dette har det gått prestisje i