Har inngått forlik - så mye får den sparkede sykehusdirektøren

foto