Partiene frir til kjernevelgerne og distriktene

foto