Nei til sykkelvei fra Kjerlingland til Fjeldal

foto