Har du mottatt dette? Her er den klare beskjeden fra politiet