Søker Lillesand kommune om 75.000 kroner til hytte for utviklingshemmede

foto