Arbeidslivets spilleregler gjelder også i kirken

foto