Asfaltering og vedlikehold sørger for stengt E18 en rekke steder

foto