Avviser forskjellsbehandling, men vil lære av prosessen