Kommunedirektøren ber om kunstgress-fullmakt

foto