Hull i kloakkrør og lekkasje fra renseanlegg

foto