Så mange barn er i familier som mottar økonomisk sosialhjelp

foto