Ber om at sosiale boliger tilpasses hver enkelt bruker