Starter grundig undersøkelse av skolemiljøet

foto