Eleven «Anders» varslet, men det ble ikke tatt grep før avisen ble koblet inn