Forprosjekt: – Oppgraderingene vil koste 22 millioner kroner

foto