Tolv personer involvert i frontkollisjon i Lillesand

foto