Kommunen innrømmer forglemmelse, men vedtaket blir stående

foto