Spørsmålene i innbyggerundersøkelsen offentliggjort

foto