Flere branner etter lynnedslag - det skal fortsatt lyne og tordne

foto