Lillesand har fått mye ut av statlig finansiert eldreomsorg