Har ventet to år og holdt ut opprørende nabokonflikt. Nå beklager kommunen

foto