Krever politikerstyrt kraft og kamp mot rasisme: SV-lederen hovedtaler i Lillesand 1. mai

foto