Barnetoget gikk fra Birkenesparken via noen omveier forbi sykehjemmet og Fritunkrysset til Tobias jorde. Ifølge 17. mai-komiteen var det rundt 900 elever og barnehagebarn med i årets tog som fikk musikalsk følge av tre korps. I tillegg til skolemusikken og hornmusikken var også Old Stars et populært innslag.

Korpsene er viktige innslag i toget på 17. mai. Foto: Thor Børresen

God oppslutning

Publikum var møtt tallrikt opp i det fine 17. mai-været og heiet barnetoget fram på Strøget. Skoleelever og barnehager svarte med hurrarop og sang.

På Tobias jorde ble allsang, minnetale og kransenedleggelse før noen tok turen til kirken og programmet fortsetter med leker og aktiviteter på jorde utover nasjonaldagen.

Tiril Marie Ruud og Ramona Skråvik Teigen holdt minnetalen på Tobias jorde. Foto: Thor Børresen
Lone Birkenes Heia la ned kransen ved minnesmerket. Foto: Thor Børresen

Minnetale

Valstrand-elevene Tiril Marie Ruud og Ramona Skråvik Teigen holdt dagens minnetale, mens Lone Birkenes Heia bekranset minnesmerket over de falne fra andre verdenskrig.

Talerne fremhevet grunnlovens verdier; frihet, likhet og brorskap, og uttrykte takknemlighet for dem som har forsvart disse opp gjennom tidene. Sett i lys av krigen i Ukraina mente elevene det er ekstra viktig å markere samhold og takknemlighet.

– Sett pris på hvor bra vi har det og ta vare på hverandre, var budskapet i talen på Tobias jorde som ble godt tatt imot av et tallrikt publikum.

Foto: Thor Børresen