Sørlendinger sjekker ikke pensjonen ved jobbytte

foto