Har sendt ut farevarsel: – Vær forberedt på en ny dag med utfordrende kjøreforhold

foto