Disse parkeringsplassene kan forsvinne inn i nytt parkeringshus