Reagerer kraftig på at oppsigelsesbrevet kom ut i media

foto