75 timer samfunnsstraff for heleri, tyveri, dyrking av cannabis og brudd på våpenloven

foto