Har hentet inn etterslepet i byggesaksbehandlingen

foto