Har hentet inn etterslepet i byggesaksbehandlingen