Kraftig økning i ledigheten blant innvandrere

foto