Mer enn 90 prosent av pasientene behandles til planlagt tid