Seks ansatte ved Sørlandet sykehus er smittet

foto