Formannskapet anbefaler 0-avtaler for legene, men skeptisk til prisen

foto