Kulturskolerektoren frustrert over Borkedalen-plan

foto