Anbefaler at kommunen kjøper opp aksjer i Avigo

foto