Håndverkerne er sterkt bekymret over treg saksbehandling