Har oppjustert snømengden i Agder og sendt ut farevarsel