Har rettet opp i avvikene - Arbeidstilsynet sier seg fornøyd